Coaching

Al jarenlang bestaat mijn werk uit mensen zien zoals ze zijn. Het creëren van een sfeer waarin iedereen zichzelf kan zijn is mijn eerste natuur. Door die ervaring, mijn oprecht oordeelloze belangstelling en sterk ontwikkelde intuïtie heb ik geleerd te voelen wie ik ècht tegenover me heb.

Iedereen heeft oplossingen voor vraagstukken over zichzelf 'aan boord'. Dat is mijn stellige overtuiging. En uit eigen ervaring weet ik dat het nog niet zo makkelijk is te pakken wat je nodig hebt.  Bereidheid, moed en een beetje hulp zijn de gereedschappen om informatie uit je onderbewustzijn helder te krijgen.

Bereidheid om te willen,
moed om jezelf te durven verrassen
een beetje hulp omdat het kàn!

Met deze drie erbij en de wetenschap dat goed en fout verzinsels zijn kom je verder!

Zelf ervaar ik nieuwe inzichten als boeiend en inspirerend. Een stimulans om veranderingen aan te brengen en een prettiger mens te zijn. Mijn manier van werken is nieuwsgierig, confronterend en respectvol. Ik benoem in alle rust wat ik van je zie, hoor en voel. Meestal wordt in kort tijdsbestek veel bereikt.

In een kennismaking inventariseren we je ambitie(s) en stellen we vast of we iets voor elkaar kunnen betekenen. Afhankelijk van die uitkomsten maken we afspraken voor het vervolg. Je bent van harte welkom.

Delen is vermenigvuldigen, altijd!

Een aantal referenties vind je hieronder: